Produkter   » Klocksnurror » Produkt

KLOCKSNURRA FÖR EN KLOCKA Läder, svart. Vit söm. London

KLOCKSNURRA FÖR EN KLOCKA Läder, svart. Vit söm. London

Exklusiv klocksnurra med individuellt programmerbar hållare för en klocka i svart läder med vit söm.
Mått: 19,5 x 13 x 17,5 cm.
Vikt: 1,26 kg.

Förklaring till funktionen av klocksnurran:

Klocksnurran har tre programsegment för att möta olika krav i dagens automatiska klockor.

- rotationsprogram
- tidsfördröjning
- rotationsläge

Val i rotationsprogrammet : Detta segment används för att välja ett av sex olika rotationsprogram 350 – 550 – 650 – 750 – 850 – 950 vänster- eller höger- rotationer.
Används rotationsläget för både höger- och vänsterrotation fördubblas antalet rotationer. Väljer du exempelvis 650 rotationer roterar snurran 650 vänstervarv och 650 högervarv totalt 1300 varv.

 

Val i tidsfördröjningsprogrammet. Detta segment möjliggör en förskjuten start av klocksnurran.
Värdena " 0 " , " 12 " , " 24 " , " 48 " och " 78 " ger motsvarande fördröjning i timmar.
Om, till exempel, värdet " 12 " är förinställt börjar klocksnurran rotera efter 12 timmar med valt rotationsläge.


Val i rotationsläge. Detta segment tillåter ett val mellan rotation medurs, moturs rotation eller alternerande rotationsläge. I alternerande rotationsläge börjar klocksnurran initialt med medurs rotation och fortsätter med moturs rotation. Det totala antalet rotationer per dag kommer att fördubblas.
Artnr: Benämning: Pris: Antal:
F294702 KLOCKSNURRA FÖR EN KLOCKA Läder, svart. Vit söm. London Du måste vara inloggad för att se priser

Tillbaka